Kierowca autobusu

Opublikowano: 30/08/2022

KÓRNICKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO  AUTOBUSOWE  „KOMBUS” SP. Z O.O., 62-035 KÓRNIK , CZOŁOWO, KÓRNICKA 1

ZATRUDNI  PRACOWNIKA  NA  STANOWISKU

KIEROWCA  AUTOBUSU

WYMAGANIA:

  • PRAWO  JAZDY  KATEGORII  D
  • UKOŃCZONY  KURS  DO  PRZEWOZU  OSÓB
  • ZNAJOMOŚĆ I  RESPEKTOWANIE  PRZEPISÓW  PRAWA  DROGOWEGO  
  • DBAŁOŚĆ  O  POWIERZONY  SPRZĘT
  • NIEKARALNOŚĆ

OFERUJEMY:

  • ATRAKCYJNE  WARUNKI  WYNAGRADZANIA
  • UMOWĘ  O  PRACĘ
  • PRACA  W  DYNAMICZNIE  ROZWIJAJĄCEJ  SIĘ  FIRMIE
  • SZKOLENIA


Oferty zawierające  CV prosimy kierować na adres mailowy  info@kombus.pl ,  lub pocztą Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe „KOMBUS” Sp. z o.o., 62-035 Kórnik, Czołowo, Kórnicka  1, z dopiskiem „KIEROWCA”
Dodatkowo informacji telefonicznej udziela Dział Kadr pod numerem 882 597 642.
Prosimy z zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe „KOMBUS” Sp. z o. o. z siedzibą w Czołowie - moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji oraz archiwizacji.”.

Przyjmuję do wiadomości, iż:
    1. W sprawie ochrony danych osobowych można się kontaktować poprzez e-mail:  sekretariat@kombus.com.pl , pod numerem telefonu (061) 8 980 666 lub pisemnie na adres: ul. Kórnicka 1, 62-035 Czołowo.
    2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora (zwykle 3 miesiące).
    3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
       a) dostępu do swoich danych osobowych,
       b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
       c) żądania usunięcia danych, gdy:
          • dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
          • po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych,
          • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
       d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
          • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
          • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
          • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
    5. Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do procesu rekrutacji.
    7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.