Akcja Pomoc dla Ukrainy

Organizujemy zbiórkę darów dla wszystkich osób objętych działaniami wojennymi na Ukrainie.

ZBIORKA