Badanie sprawozdania finansowego KPA KOMBUS sp. z o.o. za rok obrotowy 2016

poniedziałek, 08 sierpień 2016,

KPA Kombus sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania.

Szczegóły w załączeniu


Załączniki: